Yüksek iletisim ve isbirligi için çalısıyoruz.

HPW Digital çözümlerini seçmeniz
için birden fazla nedeniniz var.

Güçlü
Mimari

Ek teknolojilere ihtiyaç duymayan alt yapı.

Kolay
Kullanım

Sade ve fonksiyonel arayüz ve özellikler.

Özelleştirilebilir
Yapı

Şirkete özel kurgulanan ilişki ve menüler.

Yüksek
Güvenlik

Bankaların veri güvenliği standartlarında tasarlandı.

MyIdea

MyIdea tümüyle özelleştirilebilen bir online fikir üretme platformudur. Uygulama üzerinden girilen fikirler, ilgili konuda uzman kişiler tarafından değerlendirilir, geri beslemelerle geliştirilir ve puanlanır. Belli bir puanı aşan fikirler uygulamaya geçirilmek üzere projelendirilir.
Demo isteyin

Özellikler

Özelleştirilebilir Fikir Akışı

Fikir geliştirme sisteminin kurgusu ve fikirlere yapılacak işlemler şirket ihtiyaçlarına göre, özel olarak kurgulanır.

Çok Katmanlı Yapı

Fikir geliştirme sistemi ön onay, puanlama, onaylama ve takip olmak üzere çok katmanlı bir yapı üzerinden çalışır.

Çift Faktör Doğrulama

Güvenli giriş sağlamak için mail ya da SMS ile çift faktör doğrulama kullanılır.

Anlık Bildirim

Fikirlere yapılan her bir işlem sonrasında fikir sahibine bildirim gönderilir.

Zamanlayıcı

Her bir fikir gönderildikten sonra zamanlayıcı devreye girer. Bu şekilde işlem süreleri izlenebilir.

Kategorizasyon

Kategorisi girişi yapılarak fikri değerlendirecek grup ve işlem yapacak yetkili belirlenebilir.

Mesajlaşma

Fikri, değerlendiren ve onaylayan kişiler öneri sahibine sistem üzerinden mesaj göndererek bilgi alabilirler.

Anonim gönderim

Çalışanlar fikirlerini anonim olarak gönderebilirler. Bu özelliğin seçilmesi durumunda mesajlaşma yapılamaz.

Fikir Liderleri

Çalışanlar, onaylanan fikir sayılarına göre, belli tarih aralıkları için, “Fikir Liderleri” başlığı altında listelenirler.

Fikir İstatistikleri

Kabul edilen, reddedilen, projelendirilen ve uygulamaya geçen fikirler istatistiklerine sistem üzerinden ulaşılabilir.

Dışarıya aktarma

Fikir başlıkları, detayları ve istatistikler uygulamadan dışarıya rapor şeklinde aktarılabilir.

Dosya Yükleme

Fikir gönderirken yapılan açıklamaya ilave olarak resim, doküman eklenebilir.

Arama

İşlem yapılan ve yapılacak fikirler içerisinden anahtar kelime ile arama yapılabilir.

Şirket Logosu

Şirket logosu yönetim panelinden üzerinden uygulamaya eklenebilir.

Oylama

Sisteme girilen fikirler daha önce tanımlanan kişiler tarafından değerlendirilerek oylanır.

Yorum Yapma

Fikri değerlendiren, puanlayan ve onaylayan kişiler kararlarının gerekçesini yorum olarak sisteme girebilirler.

Web Arayüzü

Çalışanlar fikirlerini uygulama dışında web sayfası üzerinden de gönderebilirler.

Otomatik Onay

Fikirler tanımlanan sürenin sonunda verilen puanlar temelinde otomatik olarak onaylanır ya da reddedilir.

MyVoice

MyVoice tümüyle özelleştirilebilen bir online öneri geliştirme platformudur. Uygulama üzerinden girilen öneriler, çalışan temsilcileri ya da ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilir ve puanlanır. Belli bir puanı aşan öneriler uygulamaya geçirilmek üzere projelendirilir.
Demo İsteyin

Özellikler

Meclis Kurgusu

Çalışan önerileri, görevlendirilen ya da seçilen kişilerden oluşan bir meclis tarafından değerlendirilir ve puanlanır.

Çok Katmanlı Yapı

Öneri sistemi ön onay, puanlama, onaylama ve takip olmak üzere çok katmanlı bir yapı üzerinden çalışır.

Çift Faktör Doğrulama

Güvenli giriş sağlamak için mail ya da SMS ile çift faktör doğrulama kullanılır.

Anlık Bildirim

Öneriye yapılan her bir işlem sonrasında öneri sahibine bildirim gönderilir.

Zamanlayıcı

Her bir öneri gönderildikten sonra zamanlayıcı devreye girer. Bu şekilde işlem süreleri izlenebilir.

Mesajlaşma

Öneriyi, değerlendiren ve onaylayan kişiler öneri sahibine sistem üzerinden mesaj göndererek bilgi alabilirler.

Anonim Gönderim

Çalışanlar önerilerini anonim olarak gönderebilirler. Bu özelliğin seçilmesi durumunda mesajlaşma yapılamaz.

Fikir Liderleri

Çalışanlar, onaylanan öneri sayılarına göre, belli tarih aralıkları için, “Fikir Liderleri” başlığı altında listelenirler.

Öneri İstatistikleri

Kabul edilen, reddedilen, projelendirilen ve uygulamaya geçen öneri istatistiklerine sistem üzerinden ulaşılabilir.

Dışarıya aktarma

Öneri başlıkları, detayları ve istatistikler uygulamadan dışarıya rapor şeklinde aktarılabilir.

Arama

İşlem yapılan ve yapılacak öneriler içerisinden anahtar kelime ile arama yapılabilir.

Şirket Logosu

Şirket logosu yönetim panelinden üzerinden uygulamaya eklenebilir.

Oylama

Sisteme girilen öneriler daha önce tanımlanan kişiler tarafından değerlendirilerek oylanır.

Yorum Yapma

Öneriyi değerlendiren, puanlayan ve onaylayan kişiler kararlarının gerekçesini yorum olarak sisteme girebilirler.

Otomatik Onay

Öneriler mecliste belli bir süre kaldıktan sonra verilen puanlar temelinde otomatik olarak onaylanır ya da reddedilir.

MyTeam

MyTeam merkezi olarak yönetilebilen online bir işbirliği platformudur. Takımlar, MyTeam üzerinden toplantı ve atölye çalışmalarını yapabilirler. MyTeam’de fikirler anonim olarak girilir, kategorize edilir, yorumlanır, oylanır ve rapor haline getirilir. MyTeam sade yapısı sayesinde herkes tarafından herhangi bir eğitim almaksızın kullanılabilir.
Demo İsteyin

Özellikler

Tek Merkezden Yönetim

Toplantı konusu tek bir merkezden belirlenerek, aynı anda aynı konuda birden fazla atölye yapılabilir.

Planlama

Toplantı konusu, şablonu, öneri, yorum ve oy sayısı toplantı lideri tarafından belirlenebilir.

Tam Zamanlı İşleyiş

Uygulama tam zamanlı olarak çalışır, girilen tüm fikirler herkes tarafından aynı anda görülür.

Anonim Gönderim

Atölye sırasında fikirler anonim olarak iletilir.

Kategorizasyon

Atölye sırasında ileri süren fikirler kategorize edilerek birleştirilebilir.

Yorum Yapma

Kategorizasyon sonrasında katılımcılar her bir fikre ilişkin yorumlarını yazılı olarak girebilirler.

Oylama

Toplantı sırasında ileri sürülen fikirler oylanarak önceliklendirilir.

Rapor

Atölye çalışması sırasında ileri tüm fikir ve yorumların rapor olarak çıktısı alınabilir.

Tutanak

Atölye çalışması sonrasında atölyenin başlangıç bitiş zamanı ve katılımcılarını içeren tutanak oluşturulur.

Duyuru

Takım lideri tüm katılımcıları duyuru yaparak bilgilendirebilir.

Şirket Logosu

Şirket logosu yönetim panelinden üzerinden uygulamaya eklenebilir.

Responsive Tasarım

Atölye çalışması ve rapor erişimi mobil uyumlu cep telefonları üzerinden gerçekleştirilebilir.

MyPulse

MyPulse çalışanların belli bir konudaki düşünce ve hislerinin anlık olarak toplandığı online bir anket platformudur. Katılımcılar oluşturulan anketleri MyPulse uygulaması ya da internet tarayıcıları üzerinden doldururlar. Anket sonuçları uygulama üzerinden ya da MS Power BI Rapor Ekranını kullanarak izlenebilir ve karşılaştırmalı analizler yapılabilir.
Demo İsteyin

Özellikler

Genel Katılımlı Anket

Katılımcılar ankete e-posta adreslerine gönderilen ortak bir linki tıklayarak katılırlar.

Hedefli Anket Gönderimi

Katılımcılar ankete e-posta adreslerine gönderilen kişiye özel bir linki tıklayarak katılırlar.

Özelleştirilmiş Sorular

Anket soruları şirketin ihtiyaçlarına göre revize edilebilir, ankete yeni sorular eklenebilir.

Standart Rapor

Anket sonuçlarını ve temel kırılımları içeren bir rapor hazırlanır.

Ayrıntılı Rapor

Temel kırılımların yanısıra, detay kırılımlar ve çapraz tablolar içeren ayrıntılı bir rapor alınabilir.

Kurumsal Bencmark

İstenmesi halinde detay rapora sektör ve ölçek benmarkları eklenebilir.

Etkileşimli Rapor Arayüzü

Ayrıntılı rapor ve kurumsal bencmarklara MS Power BI ekranı üzerinden etkileşimli olarak erişilebilir.

Kişiye Özel Standart Rapor

Katılımcılar anketi doldurduktan sonra şirket, sektör vb. kırılımlardaki yerlerini görecekleri bir rapor alabilirler.

Kişiye Özel Ayrıntılı Rapor

Katılımcılar standart raporun yanı sıra kendilerine özel öneriler içeren ayrıntılı bir rapor alabilirler.

Şirket Logosu

Şirket logosu ve renkleri yönetim paneli üzerinden ankete eklenebilir.

Responsive Tasarım

Anket uygulaması ve rapor erişimi mobil uyumlu cep telefonları üzerinden gerçekleştirilebilir.

Şirketinizde yüksek güven kültürü oluşturmanıza
yardımcı olmak için buradayız. Sırada ne var?

Tanışalım, gerçek ihtiyaçlarınızı anlayalım, ürünlerimizi deneyimleyin, neler yapabileceğimizi birlikte keşfedelim.

Demo İstek Formu